Denumirea operatorului de date:      iData Telematics România Srl

Numărul de înregistrare al

operatorului de date la O.R.C:             J40/9766/2016

Sediul operatorului de date:              str. Ion Câmpineanu nr. 11., 010031 București, România

Date de contact operator de date:    emil.stefanescu@idataromania.ro

Reprezentant operator de date:        Emil Ștefănescu (responsabil intern pentru protecția  datelor)

In 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului.

Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele tale de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii clientul / angajatul nostru, sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre.

Cum prelucram datele tale personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produse si serviciile noastre, de a executa contractul încheiat între tine si societatea noastra, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care ti le oferim. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

Cum poti sa administrezi acordurile exprimate?

Pentru a-ti putea oferi produse si servicii personalizate, respectiv cat mai apropiate de interesele tale, putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului tau, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicarile de marketing direct, vom tine intotdeauna cont de optiunile tale.

Ca sa fie cat mai simplu pentru tine, trebuie sa stii ca poti sa verifici si sa modifici oricand acordurile existente solicitand în scris acest lucru si contactand unul din reprezentanții societatii noastre.

Destinatarii către care comunicam date personale

Pentru a-ti oferi servicii cat mai competitive, pentru a executa serviciile pe care le soliciti, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti externi, societatea mama si alte entitati din Grupul IData, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu societate care furnizeaza servicii de payroll).

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Stocăm datele cu caracter personal pe perioada existenței relației juridice sau comerciale cu persoana vizată, precum și pe o perioada de cel mult 5 ani de la data terminării relației juridice sau comerciale, cu excepția cazurilor în care lege impune un termen mai scurt sau mai lung de stocare pentru anumite categorii de date sau pentru anumite categorii de persone, cum ar fi angajații noștri.

Care sunt drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Dreptul de acces

AI dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 • perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

Îți vom furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, vom putea percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare

Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Ai dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi vom  șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în următoarele cazuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
 • te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 • contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • Te ai opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale tale.

Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării

Comunicăm fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Te vom informa cu privire la destinatarii respectivi dacă vei solicita acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ne-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului tău la portabilitatea datelor,  ai dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat

În orice moment, ai dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării a datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Nu vom nu mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care te opui prelucrării în scopul marketingului direct, datele tale cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

Ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc  sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul la informare cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, noi te vom informa fără întârzieri nejustificate cu privire la aceasta, cu excepția situațiilor prevăzute de dreptul Uniunii Euroepene sau legislația internă.

Nu in ultimul rand, trebuie să știi că ai drpetul de a depune plângere atât direct la noi cât și la autoritatea de suprevaghere a prelucrăprii datelor cu character personal (ANSPDCP) și că  informatiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale, drepturile tale privind prelucrarea de date le vei putea gasi pe site-ul nostru, la adresa www.idataromania.ro precum si la sediul nostru din Strada Ion Campineanu nr 11, Union Internationl Center, etaj 7, camera 708

In plus, am numit o persoana de contact/ un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactata daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.

Te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu o plângere privind procedura de prelucrare a datelor sale:

 • Nume: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP,
 • Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România
 • Pagină de internet: dataprotection.ro.
 1. Politica de utilizare a modulelor cookies pe site-ul www.idataromania.ro

Ce este acela un modul cookie?

Modulele de cookie sunt fisiere mici de text care se stocheaza pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tau mobil. Ele sunt stocate pe dispozitivele de mai sus de catre site-urile web pe care le accesezi (cum este si site-ul nostru), si contin informatii cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri – spre exemplu – sub-pagini accesate, perioada petrecuta pe o anumita pagina etc.

Modulele cookie pot fi de sesiune si se sterg la momentul in care inchizi browser-ul, sau permanente si raman in calculator si dupa inchiderea browser-ului, de regula pana la momentul la care le stergi tu manual.

Din punct de vedere tehnic, astfel de informatii pot fi obtinute de catre noi si prin intermediul altor mijloace tehnice asimilate modulelor cookie si utilizate cu aceleasi scopuri (e.g., web beacons, pixeli, widgets, identificatori asociati dispozitivului etc.). In aceasta Politica, denumim toate aceste tehnologii folosind termenul de”module cookies”.

Aceasta politica de utilizare a modulelor cookies se poate actualiza in functie de dezvoltarile pe care le vom opera cu privire la site-ul Societatii noastre, iar informatiile suplimentare vor fi incluse in acest document actualizat, pe care il vei putea gasi la www.idataromania.ro.

Prezenta politica de utilizare a modulelor cookies prezinta informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate prin intermediul modulelor cookies din cadrul site-ului – www.idataromania.ro

De ce folosim module cookies?

Folosim module cookies pentru a te ajuta sa accesezi cat mai usor si eficient serviciile site-ului nostru.

Modulele cookies ne ajuta sa furnizam, sa protejam si sa imbunatatim serviciile site-ului nostru.

De exemplu prin intermediul lor, te putem recunoaste si astfel la urmatoarea conectare iti putem oferi un continut personalizat, adaptand sau masurand reclamele, asigurand in acelasi timp o experienta cat mai sigura, si cat mai usor de accesat.

Avand in vedere modul in care se vor dezvolta serviciile pe care le oferim online, este posibil ca aceste module cookies sa isi schimbe caracteristicile tehnologice, in viitor. Insa, chiar si in aceasta situatie ele vor continua sa indeplineasca unul din scopurile de mai jos.

Ce module cookie folosim si pentru ce scopuri?

Pentru a-ti fi mai usor sa le identifici, am incadrat tipurile de module cookie pe care le folosim in cateva categorii:

a.) Module cookie strict necesare – necesare pentru furnizarea serviciilor site-ului Societatii noastre.

Spre exemplu module cookies pentru administrarea sistemului, pentru a preveni activitatea frauduloasa

b.) Module cookie de analiza – utilizate direct de catre noi (module cookie proprii), sau utilizate prin alte terte parti (module cookie terta parte) pentru a ne ajuta sa iti oferim o experienta imbunatatita si a putea sa analizam modul in care functioneaza site-ul,

Spre exemplu module cookies prin care evaluam performanta site-ului (e.g., numar de vizite, durata etc.) si putem sa testam diferite idei de design

c.) Module cookie de publicitate – utilizate direct de catre noi (module cookie proprii), sau utilizate prin alte terte parti (module cookie terta parte) pentru a furniza materiale de marketing relevante si personalizate pentru fiecare utilizator, precum si de a evalua eficacitatea acelui continut,

Spre exemplu module cookies de personalizare a continutului publicitar

Ce module cookie speciale folosim?

Pe site-ul Societatii folosim icoane de retele sociale, precum si continut video incorporat de pe alte site-uri web, cum este Youtube.

Pentru ca noi sa iti putem oferi tie tot acest continut incorporat, folosim o serie de mijloace tehnice asimilate modulelor cookies, care se numesc widgets sau pixeli, si pe care le obtinem de la alte entitati precum retele de social media (spre exemplu Facebook, Twitter, Youtube).

 • de exemplu, noi folosim Pixelul Facebook, un serviciu oferit de Facebook utilizat pentru a observa activitatea ta pe www.idataromania.ro in urma interactiunii tale cu reclamele Societatii livrate prin intermediul retelei de reclame Facebook;

Cand vizitezi o pagina cu continut incorporat (de exemplu cu un videoclip de pe Youtube), sau faci click pe simbolul unei retele sociale de la noi de pe site, un modul cookie va fi plasat in calculatorul tau.

In plus, putem sa recunoastem informatiile din modulele cookies din calculatorul tau pentru ca sa intelegem modul in care interactionezi cu site-ul nostru si cu mesajele electronice trimise de noi. Obtinem acest lucru prin folosirea unor mijloace tehnice asimilate modulelor cookies, numite web beacons. Acestea ne permit noua sa corelam informatiile din modulele cookie referitoare la tine.

 • de exemplu, noi folosim web beacons stocate in e-mail-urile transmise catre tine pentru a identifica daca le-ai deschis, sau daca te-a interesat continutul furnizat acolo

Cine ne ajuta in plasarea si prelucrarea informatiilor din cadrul acestor module cookies?

Ca regula, informatiile stocate in modulele cookie utilizate de site-ul Societatii, sunt utilizate de catre noi (i.e., module cookie proprii). Insa, exista o serie de servicii detaliate mai jos, care pot fi utilizate de catre noi prin folosirea unor module cookie terta parte.

Aceste module cookie terta parte sunt furnizate de catre entitati precum Google, Facebook, Youtube. Ele ne permit noua sa beneficiem de servicii suplimentare furnizate de ei, pentru a putea sa imbunatatim propriile servicii si sa facem utilizarea site-ului nostru mult mai usoara.

Prin aceste module cookie, putem sa iti furnizam materiale relevante, si adaptate preferintelor tale, putand sa si evaluam eficacitatea respectivului continut.

Spre exemplu, folosim produse oferite de Google care utilizeaza module cookie, prin care putem sa identificam mai usor care sunt interesele tale si putem sa personalizam reclamele cu privire la produsele Societatii pe care le vezi, fie pe site-ul nostru sau pe alte site-uri sau pagini online. Astfel, noi reusim sa promovam catre tine doar acele produse de care credem ca ai fi interesat, evitand spam-ul sau reclamele inutile.

Cum poti dezactiva utilizarea modulelor cookie de catre acest site?

In cazul in care nu doresti ca site-ul nostru sa foloseasca module cookie, le poti dezactiva oricand prin intermediul setarilor oferite de browser-ul tau.

Poti restrictiona, bloca, sau sterge modulele cookie utilizate de acest site oricand, utilizand setarile oferite de browser-ul web pe care il folosesti. Acestea difera de la un furnizor de browser la altul, dar de cele mai multe ori acestea pot fi gasite in cadrul sectiunii ”Setari”, sub sectiunea referitoare la ”Securitate” sau ”Confidentialitate”. Functia ajutor din browser-ul tau iti poate oferi mai multe informatii cu privire la aceste setari.

Exista anumite servicii oferite de site-ul nostru pentru care utilizarea modulelor cookies este necesara. Acest lucru inseamna ca, daca alegi sa restrictionezi sau sa blochezi modulele cookie, nu vei mai putea folosi anumite facilitati sau servicii ale acestuia care depind de utilizarea modulelor cookies, dupa cum vom prezenta in tabelul de mai jos.

In cazul in care doresti sa stergi modulele cookies de la tine din calculator, poti folosi setarile browser-ului pentru aceasta. De regula, aceasta functie se gaseste in cadrul meniului de Setari sau Istoric, pentru orice browser:

 • In cazul browser-ului Internet Explorer, aceasta functie este disponibila astfel: setari de internet – istoric navigare – stergere istoric navigare. Functia ajutor din browser-ul tau iti poate oferi mai multe informatii cu privire la aceste setari.

Pentru browser-ul Google Chrome, acceseaza istoric (sau foloseste comanda rapida CTRL+H) – sterge datele de navigare – cookie-urile si alte date privind site-ul.

Exprimarea consimtamantului sau ptiunile vizitatorului pentru prelucrarea cookies:

Consimtamant cookies

Colectam anumite date in timp ce utilizezi website-ul societatii noastre, pentru a-i asigura functionarea corecta, pentru a-ti asigura siguranta in timpul navigarii si pentru a respecta reglementarile in vigoare.

De asemenea, avem nevoie de acordul tau in timp ce navighezi pentru a:

studia modul în care utilizezi site-ul nostru si alte servicii pentru a le putea imbunatati

stabili care dintre produsele, serviciile si ofertele noastre pot fi relevante pentru tine

adapta mesajele de marketing pe care le vei vedea pe retelele sociale, in aplicatii si pe alte site-uri web

Selecteaza Sunt de acord daca este in regula sa folosim aceste cookies.

Selecteaza Setari cookies daca preferi sa alegi tipurile de module cookie pe care le folosim.

Iti poti modifica preferintele în orice moment. Trebuie doar sa faci clic pe link-ul „Setari Cookie” din partea de jos a oricarei pagini din site.

Setari cookies                                                           Sunt de acord

Setari cookies:

Modulele de cookie sunt fisiere de text care se stocheaza pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tau mobil. Acestea sunt stocate de catre site-urile web pe care le accesezi (cum este si site-ul nostru), si contin informatii cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri. Unele cookie-uri sunt necesare, de exemplu pentru a permite accesul la serviciul de internet banking, in timp ce altele fac site-ul mult mai personal si relevant pentru tine. Afla mai multe aici.

Modulele de cookie ne ajuta sa furnizam, sa protejam si sa imbunatatim serviciile site-ului nostru. Poti decide ce cookie-uri vrei sa fie active.

Avem trei setari pentru cookie-uri:

 • cookies de functionalitate (sunt obligatorii, nu se pot dezactiva)
 • cookies de analiza (exemplu: Google Analytics, Adwords, Visual Optimizer etc.)
 • cookies de publicitate (exemplu: YouTube, Facebook, Doubleclick, Gemius etc.)

Inchide                                               Salveaza setari