info@idataromania.ro   +40-31-229-5454

Protecția mărfii

Cu ajutorul sistemului iData-iTrack de monitorizare a evenimentelor, se asigură siguranța mărfii transportate. Această funcție se bazează pe monitorizarea sarcinii pe axe, basculării și presiunii din remorcă.

Monitorizarea evenimentelor

Unitatea de bord este capabilă să stocheze orice eveniment măsurabil, monitorizabil:

 • deschiderea ușii;
 • presiune (descărcarea mărfurilor vrac);
 • scoaterea capacului de la container marfă vrac;
 • basculare;
 • funcționarea pompei (betoniere, vidanjoare)
 • sarcina pe axe;
 • personalizarea parametrilor în funcție de nevoile utilizatorului.

 Monitorizarea deschiderii ușii de la remorcă are un rol important în protejarea mărfii.

De aceea, sistemul de monitorizare iData-iTrack stochează fiecare deschidere a ușii de la remorcă, și generează o alarmă:

 • la cerere, la fiecare deschidere a ușii de la remorcă;
 • în cazul în care ușa de la remorcă este deschisă prea multă vreme (în baza parametrilor prestabiliți);
 • în cazul rulării cu ușa de la remorcă deschisă;
 • în baza unor puncte prestabilite (zone de livrare) la deschiderea ușii.

Deschiderea ușii de la remorcă poate fi conectată cu identificarea șoferului,  iar în cazul în care ușa de la remorcă nu este deschisă de către șofer, se poate solicita generarea automată a alarmei.

Monitorizarea temperaturii și a umidității

Prin serviciul de monitorizare a temperaturii și a umidității se poate dovedi nealterarea mărfii pe durata transportului, deoarece se poate controla întregul lanț frigorific.  În cazul afișării concomitente cu harta, este posibilă afișarea temperaturii, vitezei, umidității, precum și a traseelor.

Monitorizarea temperaturii se realizează cu ajutorul unor instrumente de măsurare certificate. În vehiculele cu remorcă compartimentată este posibilă amplasarea mai multor termometre, gestionate de o unitate de bord.

Sistemul înregistrează în mod continuu datele măsurate și în cazul în care observă o temperatură necorespunzătoare, generează automat alarma. Valorile limită de alarmare pot fi  setate, astfel încât să accepte o anumită variație prestabilită a temperaturii, conectată, de asemenea, cu deschiderea ușii de la remorcă.

Monitorizarea evenimentelor

Monitorizarea temperaturii și a altor parametrii oferă posibilitatea certificării de către client a faptului că livrarea s-a realizat în mod corespunzător, astfel pot fi evitate conflicte serioase.  Este însă la fel de important să aflăm cauzele  unei livrări necorespunzătoare. Sistemul iData-iTrack este capabil să măsoare nenumărați parametrii, unul dintre aceștia fiind monitorizarea și funcționarea compresorului.

Prin serviciul de monitorizare a temperaturii și a umidității se poate dovedi nealterarea mărfii pe durata transportului, deoarece se poate controla întregul lanț frigorific.  În cazul afișării concomitente cu harta, este posibilă afișarea temperaturii, vitezei, umidității, precum și a traseelor.

Monitorizarea temperaturii se realizează cu ajutorul unor instrumente de măsurare certificate. În vehiculele cu remorcă compartimentată este posibilă amplasarea mai multor termometre, gestionate de o unitate de bord.

Sistemul înregistrează în mod continuu datele măsurate și în cazul în care observă o temperatură necorespunzătoare, generează automat alarma. Valorile limită de alarmare pot fi  setate, astfel încât să accepte o anumită variație prestabilită a temperaturii, conectată, de asemenea, cu deschiderea ușii de la remorcă.

Control

Toate datele măsurate pot fi exportate, sau arhivate în tabele Excel. Există posibilitatea montării unor  instrumente de măsurare certificate, autentificate și eliberate de către organismele independente de acreditare.

Protecție și prevenție

Tehnicienii iData eu considerat necesar elaborarea unui sistem de monitorizare a sabotajelor, cu ajutorul căruia pot fi urmărite cu ușurință, chiar și de la distanță, distrugerile, tăierea de cabluri, scurtcircuitările, etc.  realizate în sistemul de măsurare.

Sunteți interesat? Aveți întrebări?
Contactați reprezentantul nostru!

Firma

Adresă E-mail

Număr telefon

Mesajul